Herostratizmus

Význam: porucha jednání charakterizovaná chorobnou potřebou stát se známým, proslavit se za každou cenu

Další cizí slova

Suficit

přebytek finančních zdrojů státního rozpočtu

Phalopletysmografie

viz falografie

Dialektika

názor, pojetí různosti, rozporu v abstrakci pohybu nebo vývoje

Negližé

nedbalky, spodní prádlo, neúplné oblečení

Bipedie

pohyb po dvou zadních, pánevních končetinách

Pité

jemné pečivo