Heurizmus

Význam: pedagogická zásada vlastního objevování nových poznatků

Další cizí slova

Naturalismus

názor na výlučnost, oduševnělost přírody; umělecký směr přelomu 19. a 20. století

Artralgie

bolest kloubů

Hypoblast

vnitřní zárodečný list vznikající při vývoji embrya živočichů

porucha řeči nervového původu, která se projevuje křečemi jazykového svalstva

Koncern

sdružení podniků různých odvětví

Naevus [névus]

mateřské znaménko, rozšířená podkožní céva