High key [hajkí]

Význam: fotografická technika vysoké tóniny vyznačující se převládajícími světlými tóny, barvami

Další cizí slova

Buddhismus

indické nábožensko-filozofické učení o cestách k dosažení nirvány

Batyskaf

speciální podmořské plavidlo sloužící k vědeckým účelům

Incorporated [inkorporejtyd]

označení veřejné obchodní společnosti v USA, zkratka Inc.

Trivium

trojice předmětů na středověkých školách, (gramatika, logika, rétorika); trojice vyučovacích předmětů ve starší kole (čtení, psaní, počítání)

Konflagrace

vzplanutí, vypuknutí

Ahinsá

neubližování živým, princip východních náboženství