Hikory

Význam: tvrdé světlé dřevo používané k výrobě lyží a sportovního nářadí

Další cizí slova

Oferent

osoba, činící nabídku jiné osobě

Proverb

krátká komedie rozpracovávající obsah přísloví

Hurdiska

dutá cihla určená zejm. pro stropní konstrukce

Ad rem

k věci

Pop-art

výtvarný projev inspirovaný koláží obv. odrážející civilizační situaci člověka

Japanismus

1. jazykový prostředek přejatý z japonštiny do jiného jazyka nebo v něm podle japonštiny vytvořený; 2. napodobení japonské umělecké techniky nebo uměleckých předmětů