Histon

Význam: bázická bílkovina vázaná v chromatinu eukaryot na DNA (viz eukaryo)

Další cizí slova

Akcelerace

zrychlení,zrychlování

Albinizmus

vrozený nedostatek pigmentu v kůži a dalších orgánech lidí nebo zvířat; nedostatek chlorofylu v rostlinných orgánech

Haruspex

etruský věštec předpovídající budoucnost podle tvaru jater obětovaného zvířete

Troll

skřítek nebo obr v severském bájesloví

Uniat

příslušník řeckokatolické církve

Homogenizace

postup, jímž se z nestejnorodé látky (směsi) dosáhne dokonalým promícháním jednotná a stejnorodá látka (směs)