Hominisace

Význam: polidštění

Další cizí slova

Ektofág

organizmus živící se na povrchu hostitele

Rad

starší jednotka pro dávku ionizujícího záření

Helmintozoonóza

helmintóza přenosná ze zvířete na člověka

Relykros

terénní závod automobilů a motocyklů v relativně uzavřeném prostoru

Elpíčko

LP (long playing), dlouhohrající deska

Ageuzie

ztráta schopnosti vnímat chuťové podněty