Homo creetor [homó kreátor]

Význam: člověk jako bytost schopná tvořit

Další cizí slova

Charakteristický

význačný, výrazný

Appartement [apartmá]

zařízená hotelová bytová jednotka s příslušenstvím

Favorisovaný

upřednostňovaný; pokládaný předem za vítěze

Idiom

úsloví, rčení

Mamografie

rentgenové vyšetření prsu

Ikonoklazmus

obrazoborectví