Hurdiska

Význam: dutá cihla určená zejm. pro stropní konstrukce

Další cizí slova

Reálie

věcné údaje, charakteristická dílčí fakta

Uremie

hromadění dusíkatých látek v organizmu způsobené nedostatečnou funkcí ledvin

Oligocén

nejmladší oddělení paleogénu

Dymián

druh mateřídoušky používaný jako koření, tymián

Stalagnát

krápníkový sloup vzniklý srůstem stalagmitu a stalaktitu

Deflace

zhodnocování peněz; trvalý pokles cenové hladiny a růst kupní síly měnové jednotky; geomorfologie-odnos větrem, odvívání volných částic zvětralých hornin