Hydroalternátor

Význam: alternátor poháněný vodní turbínou

Další cizí slova

Twist

1. twistová operace technika operací na volném trhu; 2. společenský tanec ve čtyřdobém taktu, původem z USA; 3. bavlněná příze

Ahoj

pozdrav námořnického původu, existují dvě verze, jak slovo ahoj vzniklo; 1. verze: jedná se o zkratku latinského: "Ad HOnorem Jesu", tedy "Ke cti Ježiše"; 2. verze: ahoj se vyvinulo ze zvolání "a hoy" - což znamená "loďka"

Evaze

uniknutí, vyhnutí

Apel

1. výzva, odvolání se; 2. poslušnost cvičeného psa; 3. sraz, nástup vězňů

Steatosa

hromadění tuku v plazmě buněk

Paket

balík, svazek