Hydroalternátor

Význam: alternátor poháněný vodní turbínou

Další cizí slova

Bunkr

úkryt, kryt

Atheismus

popírání existence nebo možnosti poznat boha

Panteon

všem bohům; kruhový chrám zasvěcený všem bohům soubor bohů jednoho náboženství; budova určená k pohřbívání nejvýznamnějších příslušníků národa

Reprezentant

představitel, osoba, která někoho zastupuje

Tetrapod

čtvernožec

In corpore [in korpore]

hromadně, společně, jako celek v plném počtu