Ichtyo-

Význam: první část složených slov mající význam ryba, rybí

Další cizí slova

Pastor

evangelický duchovní

Rúf

obecná známost

Slovacizmus

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka ze slovenštiny nebo podle slovenštiny v něm vytvořený

Alexandrin

dvanácti- nebo třináctislabičný verš s přerývkou po třetí stopě

Polychlorovaný

obsahující různý počet atomů chloru v molekule; p. bifenyly toxicky působící deriváty bifenylu užívané jako mazivo, přísady do nátěrových hmot, zkratka PCB

Chronostratografický

omezený časem