Ikonolatrie

Význam: uctívání obrazů svatých, ikonodulie

Další cizí slova

Minimalisace

snížení na nejmenší možnou míru

Www

world wide web

Muralismus

hnutí monumentálního malířství ve 20. století v Mexiku

Pirueta

otočka, obrat

Pakáž

sebranka, banda, holota

Rizalit

předsunutá část průčelí stavby po celé její délce