Imaginismus

Význam: anglický a americký básnický směr druhého desetiletí 20. Století

Další cizí slova

Leucismus

výskyt pigmentu jenom v duhovce a kůži, ne však v srsti zvířete

Naturista

stoupenec naturizmu, nudista

Feminita

ženské rysy chování a osobnosti

Autostop

1. zastavování projíždějících vozidel za účelem osobní přepravy; 2. zařízení k samočinnému zastavení vlaku, vlakové zabezpečovací zařízení

Skvadra

skupina, hlouček, družstvo, tým

Kandidatura

1. ucházení se o funkci; 2. vědecká hodnost kandidáta věd, zkratka CSc.