Imenzita

Význam: nezměrnost, nekonečnost, obrovitost

Další cizí slova

Dokumentarista

1. odborník v dokumentaci; 2. tvůrce dokumentárních filmových nebo televizních snímků

Subito

hud. náhle, rychle, ihned

Hajzl

1. záchod; 2. špatný, zlý člověk, mizera, darebák

Anekumena

trvale neobydlené, nevyužívané území

Diskriminant

část vzorce pro výpočet kvadratických rovnic

Fronta

1. průčelí budovy; 2. rozhraní mezi dvěma vzduchovými hmotami; 3. prostor bojové činnosti; 4. seskupení politických stran, organizací se společným zaměřením; 5. zástup čekajících