Imoblliární

Význam: nemovitý

Další cizí slova

Eskalátor

pohyblivé schodiště

Penetrace

pronikání, průnik

Komprese

stlačování, zmenšování objemu; zvětšování tlaku

Apsida

1. dvojice bodů na dráze kosmického tělesa obíhajícího kolem jiného, v nichž je vzdálenost obou těles největší a nejmenší; 2. půlkruhovitý nebo polygonální prostor přičleněný k hlavnímu prostoru budovy

Prubnout

zkusit

Karikovat

přeháněním zesměšňovat