Imprimatur

Význam: povolení, schválení k tisku

Další cizí slova

Žabó

krajková ozdoba šatů kolem krku

In flagranti

(přistižený) při činu

Cyriak

člen mnišského řádu

Nobilita

římská úřednická aristokracie; privilegovaná, zámožná vrstva společnosti

Wolfram

tvrdý kov odolný proti kyselinám a teplu, používaný na výrobu žhavicích vláken

Permalloy [permaloj]

slitina železa a niklu s vysokou magnetickou permeabilitou