In continuo [in kontynuó]

Význam: v souvislosti, nepřetržitě

Další cizí slova

Gestaldamus

celostní přístup k osobnosti, směr zejm. v psychologii

Sója

jednoletá bylina pěstovaná pro olejnatá semena

Bizet

oděv opata řeholníků

Homofobie

strach či odpor vůči stejnopohlavně eroticky zaměřeným osobám nebo z myšlenky o vlastním homosexualním erotickém zaměření. Podle teorií, které tento pojem zavedly, je nezřídka obrannou reakcí ega v rámci potlačení těchto složek ve vlastním cítění.

Serpentina

zatáčka, zákrut; horská cesta s mnoha zatáčkami

Parafiskál

oblast státních příjmů, které neplynou do státního rozpočtu