In corpore [in korpore]

Význam: hromadně, společně, jako celek v plném počtu

Další cizí slova

Monovalentní

jednomocný

Mol

1. jednotka pro látkové množství; 2. starší název pro grammolekulu; 3. lidové označení drobných motýlů

Cyanosa

modrofialové zbarvení kůže a sliznic způsobené nedostatečným okysličováním krve

Jang

kladný, světlý, mužský princip v čínské filozofii

Venesekce

otevření žíly

Baklažán

mohutná jednoletá bylina pěstovaná pro temně fialovou bobuli hruškovitého tvaru používanou jako zelenina; lilek vejcoplodý, patlažán