In spe [in spé]

Význam: budoucí, příští, v budoucnosti

Další cizí slova

Serž

druh bavlněné tkaniny, kepr

Magnetizmus

vzájemné působení látky a magnetického pole

Hymna

slavnostní píseň jako symbol jednoty a pospolitosti; velebení, chvalozpěv

Airbus [érbas]

velkokapacitní dopravní letadlo

Oateosynthesa

chirurgické spojování úlomků kostí

Ionizátor

činitel, zařízení způsobující ionizaci