In toto [in tótó]

Význam: vcelku, vůbec, celkem

Další cizí slova

Cover verze

předělávka písně (píseň převzatá od jiného autora a přezpívaná)

Korma

zadní část plavidla nad záďovým kormidlem

Ragby

branková sportovní hra s šišatým míčem

Zoochorie

šíření diaspor živočichy

Klišograf

polygr. zařízení na výrobu rytých štočků

Ortopedie

obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením vrozených a získaných vad a nemocemi pohybového ústrojí