Incizura

Význam: řez, mezera, zářez, rýha

Další cizí slova

Antihalační

odstraňující nežádoucí halaci

Methan

nejjednodušší nasycený uhlovodík, hořlavý plyn

K+M+B

tříkrálova zkratka latinského: Christus Mansionem Benedicat tedy "Kriste, žehnej tomuto domu" - často se to ale vnímá jako jména tří králů (Kašpar, Melichar a Baltazar)

Kartel

dohoda o sdružení nebo o spolupráci mezi samostatnými podniky

Musika

umělecký nebo vědní obor stojící pod ochranou múz; jeden z předmětů kvadrivia, teorie hudby

Balanc

rovnováha, vyrovnanost