Individuální

Význam: jednotlivý, zvláštní, osobitý

Další cizí slova

Isogama

izolinie tíhového zrychlení

Rantl

okraj, obruba, lem

Rejdařství

plavební společnost

Sapientizace

vznik řeči

Napismus

teorie vysvětlující vznik pásemných pohoří nasouváním příkrovů

Návěstidlo

Traťová signalizace, mechanická či světelná sloužící k povolení nebo zákazu jízdy vlaku.