Indoor [indór]

Význam: domácí, vnitřní; sport halový, sálový

Další cizí slova

Superfosfát

fosforečné hnojivo

Eféb

ve starověkém Řecku označení dospělého jinocha

Intelektualismus

jednostranné zdůrazňování rozumového přístupu

Nomotetický

odhalující zákony vývoje

Heterolýza

heterolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby, při němž oba valenční elektrony přejdou k jednomu atomu

Ucha

ruská rybí polévka