Inference

Význam: usuzování, odvozování určitých výroků z jiných

Další cizí slova

Sanseviéra

tchynin jazyk, bylina s mečovitými, až 1 metr dlouhými listy, často pěstovaná v bytech

Part

notový zápis jednoho hlasu skladby, partes; úloha (divadelní, filmová)

Reverze

obrácení chodu; zvrácení; nedovolený návrat vyhnaného, vyhoštěného

Alexandrin

dvanácti- nebo třináctislabičný verš s přerývkou po třetí stopě

Protéza

umělá náhrada části těla (končetiny, chrupu), která plní funkci chybějícího orgánu

Sputnik

umělá družice