Inference

Význam: usuzování, odvozování určitých výroků z jiných

Další cizí slova

Gracilní

štíhlý, útlý, slabý

Materie

hmota; hmotná, věcná podstata

Gervais [žervé]

krémový sýr

Melodram

scénický nebo koncertní útvar spojující herecký přednes dramatického textu s hudebním doprovodem; dojemný výjev

Valor

hodnota; cenný předmět

Imunní

odolný; nedotknutelný