Inherence

Význam: vnitřní příslušnost, sounáležitost, neoddělitelnost

Další cizí slova

Konzola

konstrukce vystupující ze zdi a podepírající část stavby; nosník; podpěra záclonových tyčí

Bioplasma

živá hmota uvnitř i vně buněk

Autoakusace

sebeobviňování

Projekce

promítání, zobrazování; představování si budoucí situace

Astromedicína

disciplína užité astrologie, která využívá astrologické poznatky v praktické medicíně

Vigvam

indiánský, stan nebo chata kopulového tvaru