Interglaciál

Význam: období mezi dvěma chladnými obdobími (glaciály) v pleistocénu

Další cizí slova

Konzola

konstrukce vystupující ze zdi a podepírající část stavby; nosník; podpěra záclonových tyčí

Piezoelektřina

společný název jevů, kterými jsou v některých krystalech vázány mechanické deformace s dielektrickou polarizací

Ekvilibrium

rovnováha, vyrovnanost

Distinkce

odznak hodnosti; odlišnost, rozdílnost; vyznamenání; jemnost, ušlechtilost

Mulláh

vykladač islámu; učenec; soudce

Chablis [šabli]

druh bílého burgundského vína