Inverze

Význam: zvrat, obrat, přemístění, převrácení; teplotní i. stav atmosféry, při němž teplota vzduchu v určité vrstvě stoupá

Další cizí slova

Mesianismus

mesiášství

Multimodální

víceúčelový, má více způsobů využití

Sgrafito

výzdoba stěny provedená škrábáním ve vlhké omítce až na spodní vrstvu jiné barvy

Noradrenalin

hormon dřeně nadledvinek, norepinefrin

Naturismus

1. oslavování přírody, nudizmus; 2. směr ve francouzské literatuře konce 19. století

Elektronvolt

jednotka energie, kterou získá částice s elementárním nábojem průchodem potenciálním rozdílem 1 voltu