Investigativní

Význam: pátrající, vyšetřující, např. žurnalistika

Další cizí slova

Transplantace

přenos tkání nebo orgánu na jiné místo téhož jedince nebo na jiného jedince téhož nebo jiného druhu

Grafiosa

choroba jilmů způsobená parazitickou houbou

Defétizmus

poraženectví, nedostatek sebedůvěry a víry v možný úspěch

Univerbisace

vytváření jednoslovných pojmenování z víceslovných

Osteo-

první část složených slov mající význam kost, kostní

De omnibus dubitandum est

o všem je nutno pochybovat