Ionisátor [jonyzátor]

Význam: činitel, zařízení způsobující ionizaci

Další cizí slova

Baldachýn

1. látková stříška, nebesa, ciborium; 2. kamenná stříška nad portálem, sochou

Instrumentace

práce s přístroji, využití přístrojů; technika využití možností hudebních nástrojů při komponování skladby nebo při přepracovávání pro jiné nástrojové obsazení, orchestrace

Baroko

umělecký sloh 17. a 18. století

Šmíra

starší kočovná divadelní společnost nižší úrovně; nízká umělecká úroveň

Tax-free [tax frí]

nepodléhající dani, osvobozený od daně

Bas

1. hluboký mužský hlas; 2. nejhlubší člen příslušné nástrojové skupiny