Ionizátor

Význam: činitel, zařízení způsobující ionizaci

Další cizí slova

Akcentovat

zdůrazňovat, zvýrazňovat důležitost něčeho

Kolektivizmus

podřizování osobních zájmů kolektivu, přeceňování významu kolektivu

Tellur

chemický prvek, stříbrobílá, křehká látka polokovového charakteru

Enjambement [anžanibmá]

přesah významového celku z jednoho verše do druhého

Dilema

nutná obtížná volba mezi dvěma vzájemně se vylučujícími možnostmi; rozpaky

Subsidiární

podpůrný, dodatečný, pomocný, náhradní