Ipon

Význam: bod v džudu nebo v karate

Další cizí slova

Pense

1. důchod; 2. dávka denní stravy poskytovaná ubytovacím zařízením

Generelisace

zevšeobecňování; vytváření obecných pojmů nebo zákonitostí; rozšiřování, rozšíření chorobné změny v organizmu na více orgánů nebo tkání

Epizeuxis

opakování stejných slov v jednom verši nebo větě

Kristianisace

šíření křesťanství, christianizace

SIRS

SIRS – angl. zkr. systémová zánětová odpověď organismu. Nespecifická reakce organismu s aktivací cytokinů, hemodynamickými, metabolickými změnami atd. Vede k ní závažná infekce, šokové stavy, stavy s nekrotizací aj. K charakteristickými rysům patří změny

Rtuť

zn. Hg (hydrargyrum)- Stříbrolesklý, za pokojové teploty tekutý kov.