Isosylabismus

Význam: stejnoslabičnost

Další cizí slova

Antioxidace

opatření, kterými se zpomalují, popř. zastavují okysličovací procesy při výrobě nebo skladování látek

Mikrofiš

fotomechanicky zmenšená kopie původního dokumentu

Izolacionizmus

snaha o nevměšování a izolaci; úmyslný nezájem o dění v zahraničí

Hypnosie

spavá nemoc, chorobná ospalost

Synchrocyklotron

kruhový urychlovač těžkých nabitých částic, fázotron

Gruntunk

úklid