Isp

Význam: Internet Service Provider - poskytovatel internetového připojení

Další cizí slova

Hyena

1. psovitá šelma živící se zdechlinami; 2. příživník, bezcitný a bezohledný člověk

Enuréza

bezděčné noční pomočování

Homo creetor [homó kreátor]

člověk jako bytost schopná tvořit

Skandovat

rytmicky mluvit, pronášet

Anticipovat

předjímat; předvídat něco, co ještě nebylo prokázáno, přijato

Apokarpium

souplodí složené ze samostatných plodů