Izokosma

Význam: izolinie intenzity kosmického záření

Další cizí slova

Cash-flow [kešflou]

příliv peněz, tok peněz

Neurodermitida

zánětlivé onemocnění kůže spojené s tvorbou ohraničených ložisek z pupínků a úporným svěděním

Korose

1. rozrušení materiálu, zejm. kovů, vlivem vnějších činitelů; 2. nahlodávání povrchu hornin a minerálů chemickými procesy

Dilatační

související s dilatací

Akademismus

strohý,chladný, střízlivý ráz, způsob a forma projevu; konzervativní umělecká metoda dodržující jisté normy

Nátura

povaha, přirozenost