Jet [džet]

Význam: letadlo s tryskovým pohonem

Další cizí slova

Gram

jednotka pro hmotnost rovná 10 na -3 kg

Kokainismus

drogová závislost na kokainu

Devalvace

oficiální snížení zlatého obsahu nebo kurzu, měnové parity peněžní jednotky

Kurs

1. cena cenného papíru nebo devizy na peněžním, kapitálovém nebo devizovém trhu; 2. dopravní směr, úhel letu; 3. směr, režim, ráz, např. politiky; 4. soubor přednášek

Ortoptika

způsob léčení šilhavosti