Jockey [žokej]

Význam: profesionální jezdec na koni

Další cizí slova

Extensor

sval natahující končetinu v kloubu, natahovač

Requiescat in pace [rekviéskat in páce]

ať odpočívá v pokoji (častý nápis na hřbitovech)

Hydrometalurgie

výroba kovů mokrými procesy

Indoor [indór]

domácí, vnitřní; sport halový, sálový

Urgentní

naléhavý, nesnesoucí odkladu, upomínaný

Skener

čtecí zařízení, snímač grafické informace z papírové předlohy