Jojoba

Význam: olej tropického stromu užívaný v kosmetice

Další cizí slova

Cizura

odstřižky kovu při ražbě mincí

Kineziologie

nauka o mechanických zákonitostech pohybového ústrojí člověka

Patogen

živý původce nemoci (bakterie, vir, hniloba), choroboplodný zárodek

Generovat

vytvářet, vyrábět; vytvořit podle určitých pravidel

Džuveč

kořeněné jídlo z rýže, zeleniny a masa, popř. i bez masa

Banalita

jednoduchost, bezvýznamná věc