Jubileum

Význam: výročí

Další cizí slova

Fluorid

sůl kyseliny fluorovodíkové

Herpetologie

nauka o plazech

Ikebana

umělecké aranžování rostlin (zejména květin) v nádobách, symbolizující oblohu, člověka a zemi

Inclusive [inkluzíve]

včetně, zahrnujíc v to, počítaje v to

Mixovat

míchat

Katechizmus

učebnice, stručný výklad církevní nauky, obv. formou otázek a odpovědí