Judicium

Význam: soud, soudní výrok schopnost úsudku, úsudek

Další cizí slova

Recidivista

osoba dopouštějící se opětovného spáchání trestného činu stejné povahy

Sling

míšený nápoj ze sladkého likéru, lihoviny (džinu), cukru a obv. citronové šťávy

Perseverance

stálost, pevnost; schopnost vytrvalosti; lpění, úpornost

Númen

neosobní síla, božstvo

Koliba

sezonní dřevěné obydlí pro pastevce v horách

Monoplán

jednoplošník