Jun.

Význam: junior

Další cizí slova

Policista

příslušník policie, policajt

Sena

sušené listy nebo lusky kasie používané jako projímadlo, senes

Otorinolaryngologie

obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením ušních, nosních a krčních chorob

Theocentrismus

světonázor pokládající za základ světa boha, jemuž je vše podřízeno

Ambivalentní

rozporný,rozpolcený,rozkolísaný, mající dvojí význam

Mesmerismus

učení o živočišném magnetizmu; využití hypnózy k léčebným účelům