Junta [chunta]

Význam: sbor, výbor; ve španělském a latinskoamerickém prostředí označení dočasné vlády

Další cizí slova

Decan

decka, decák, deci, decilitr

Trekking [treking]

fyzicky namáhavá turistika

Minimální

nejmenší, nejnižší

Tyratron

plynová trioda

Sidero-

první část složených slov mající význam železo, železný, ocel, ocelový

Kontinuita

spojitost, souvislost, nepřetržité trvání, plynutí