Kádr

Význam: skupina osob tvořící základ celku; odborně i politicky zdatný pracovník

Další cizí slova

Demineralizace

1. odstranění rozpuštěných minerálních látek z tekutiny; 2. úbytek minerálních solí ve tkáních

Direktoriát

vrchní správa, ředitelství; dočasný vládní výbor, direktorium

Dermatosa

nespecifikované kožní onemocnění

Mat

konec šachové hry

Akademizmus

strohý,chladný, střízlivý ráz, způsob a forma projevu; konzervativní umělecká metoda dodržující jisté normy

Sylfida

éterické ženské stvoření; půvabná dívka