Kardiocentrum

Význam: zdravotnické zařízení pro výzkum a léčbu nemocí srdce

Další cizí slova

Halogenid

binární sloučenina halogenu s chemickými prvky s nižší elekronegativitou

Konjunkturalista

prospěchář, vypočítavec těžící z okolností

Kurziva

1. písmo mírně skloněné doprava, italika; 2. novinářská próza kratší než fejeton (obv. tištěný kurzivou), sloupek

Sensace

událost způsobující překvapení, vzrušení, údiv

Ulkus

vřed

Kleptomanie

chorobný sklon k drobným krádežím