Karner

Význam: kaple s kostnicí

Další cizí slova

Patruonym

krycí jméno obv. autora literatury pro děti a mládež podepisujícího se jako strýc, strýček

Asomatický

nehmotný, netělesný

Temperatura

1. teplota; 2. typ ladění hudebního nástroje spočívající v rozdělení oktávy na dvanáct stejných půltónů

Somatotyp

souhrn tvarových a funkčních tělesných znaků člověka

Nitrofyt

nitrofilní rostlina

Truňk

nápoj, zejm. alkoholický