Kauterisace

Význam: vypalování, odstranění porušené tkáně kauterem

Další cizí slova

Hypochondr

člověk se sklonem zveličovat nebo vsugerovat si neexistující nemoci

Diabetický

určený pro diabetiky

Tsunami

cunami

Insight [insajt]

vhled, nahlédnutí, proniknutí dovnitř, intuitivní pochopení

Alkoholismus

chorobný návyk, závislost na požívání alkoholu

Hemokoagulace

srážení krve