Kauzalita

Význam: příčinnost, příčinná souvislost, podmíněnost

Další cizí slova

Venaktázie

chorobné rozšíření žíly

Tabu

zákaz z magických nebo náboženských důvodů; nevhodné, nedotknutelné, vyloučené téma

Rakije

balkánská pálenka

Bonhomie [bonomije]

dobráctví, dobromyslnost

Hydrofobní

odpuzující vodu; nesnášející vodu, vyhýbající se vodě

Tranzitivnost

1. přechodovost, přechodnost; 2. tranzitivitala druh vztahu mezi dvěma veličinami