Kázule

Význam: součást liturgického oděvu, mešní roucho kněží, ornát

Další cizí slova

Liknavost

bez zájmu /něco řešit/

Pointilismus

směr malířství navazující na impresionizmus, neoimpresionizmus

Harddisk [hárd dysk]

pevný disk; pevná disková paměť počítače

Albikace

1. neschopnost zelených rostlin vytvářet chlorofyl, bělost listová; 2. zbělení tělní pokrývky živočichů v polárních oblastech

Privilegium

výsada, výhoda

Kompresor

stroj ke stlačování plynů