Kefelea

Význam: bolest hlavy, cefalalgie

Další cizí slova

Vagilní

potulný, toulavý, kočovný; zvěř bez stálého místa výskytu

Virginal

strunný klávesový nástroj; předchůdce klavíru

Proselyta

obrácený, přestoupivší na novou víru

Tinama

americký pták neschopný letu, podobný koroptvi

Aerodynamika

nauka o pohybu plynů a pohybu pevných těles v plynech

Termonukleární

termojaderný