Kefelea

Význam: bolest hlavy, cefalalgie

Další cizí slova

Kabuki

druh japonského tradičního divadla

Farizej

1. stoupenec starožidovské náboženské sekty; 2. licoměrník, pokrytec, člověk dvojí tváře

Karbonisace

1. druh fosilizace, uhelnatění, zuhelnatění; 2. zahřívání organických látek za nepřístupu vzduchu, zuhelňování, zuhelnění 3. způsob odstraňování celulózových vláken z vlny

Valér

1. odstupňování tónové intenzity barvy od jasnosti do sytosti tmavých tónů; 2. estetická hodnota v umění

Spektrochemie

část chemie zabývající se spektry látek

Subsumpce

podřazení pojmu zvláštního pojmu obecnějšímu