Kleistogamie

Význam: krytosnubnost

Další cizí slova

Bard

1. keltský národní pěvec; 2. básník, mluvčí lidu

Mi

solmizační slabika pro tón e

Cargo [kargo]

lodní náklad, zboží přepravované lodí; pojištění lodního nákladu; hromadná zásilka

Okultista

stoupenec, přívrženec a vyznavač okultizmu

Celibát

bezženství, svobodný stav

Halace

odraz světelných paprsků od ploch podkladového materiálu fotografické citlivé vrstvy