Kleistogamie

Význam: krytosnubnost

Další cizí slova

Paintball [pejntból]

hra dvou družstev, ve které po sobě hráči střílejí barvícími kuličkami

Steadycam [stedykem]

speciální kamera

Markytán

civilní osoba prodávající v žoldnéřských armádách obv. potraviny

Isolant

izolační hmota; nevodič, izolátor

Pretence

požadavek, nárok

Et

1. a; 2. a jiné, a tak dále, et cetera, etc