Klerofašizmus

Význam: politické hnutí spojující klerikalizmus s metodami a prvky fašizmu

Další cizí slova

Ecru

ekry

Hydroenergetika

technický obor zabývající se využitím vodní síly

Ryps

tkanina s podélnými, příčnými nebo šikmými vroubky z různých druhů příze

Pluviál

liturgický plášť; deštivé a teplotně mírné období pleistocénu

Atherosklerosa

kornatění tepen, arterioskleróza

Kaseta

1. ozdobná skřínka; 2. část stropu nebo stěny; 3. schránka s magnetickou páskou do magnetofonu nebo videopřehrávače