Klérus

Význam: duchovenstvo

Další cizí slova

Centaur

kentaur

Dodeka-

první část složených slov mající význam dvanáct

Merchendising [mérčndajzing]

reklama, nabídka a organizace prodeje

Alkovna

výklenek,přístěnek místnosti

Chionograf

sněhoměr

Pité

jemné pečivo